Probleem: WordPress met theme Atahualpa: zoekveld in menubalk

Beste allemaal,
Als je in WordPress, met als theme Atahualpa, in de theme options bij Style & edit Header area bij ‘Show search box?’ kiest voor ‘yes’, dan komt de search box te staan in de balk waar ook het logo en de titel van de site staan.

Ik vond dat niet mooi, en wilde de search box liever in de menubalk hebben. (Een horizontaal menu met daarin links naar de pages, niet de posts.)

Vóór ik het zoekveld toevoegde zag de menubalk er zó uit:
balk zonder zoekveld

Het toevoegen van het zoekveld aan de menubalk lukt, met enige moeite, maar ik hou een probleem over dat ik niet weet op te lossen.

Zó heb ik het gedaan:
Ik heb het bestand atahualpa\functions\bfa_header_config.php als volgt aangepast:

Zoek “ // Search box”, en haal dat hele stukje weg.
Zoek nu de regel “// Close table if centered”, en plak daarvoor:

// Search box
if ( $bfa_ata[‘show_search_box’] == “Yes” )
{
echo ‘<li style=”float:right; border-top: solid 1px #CCCCCC;”>
<form method=”get” action=”‘ . home_url() . ‘/”>
<div >’ .
// Check for WP 2.2 which doesn’t know get_search_query
( function_exists(‘get_search_query’) ? ‘
<input type=”text” onfocus=”this.value=\” .
( get_search_query() ? get_search_query() : ” ) . ‘\'”
value=”‘ . ( get_search_query() ? get_search_query() : $bfa_ata[‘searchbox_text’] ) .
‘” onblur=”this.value=\” . ( get_search_query() ? get_search_query() :
$bfa_ata[‘searchbox_text’] ) . ‘\'” name=”s” />’ :
‘<input type=”text” name=”s” />’) .
‘</div>
</form>
</li>
‘;
}

Dat is prima, dat werkt.

Ik heb alleen nog een probleem: hierdoor wordt de menubalk vanzelf hoger. De menubalk en menu-items hebben een dun solid grijs randje, en nu zie je heel goed dat de menu-items minder hoog zijn dan de balk waar ze in zitten. Je kunt ook zien dat het zoekveld net iets te hoog is, waardoor het randje onder het zoekveld verdwijnt. (Randjes ingesteld in Atahualpa Theme Options – MENU 1 (Page Menu) – Border around all menu items: solid 1px #cccccc.)
Hier zie je het voorbeeld:

balk met zoekveld

Dat is niet mooi.

Ik heb wel één oplossing gevonden, maar die geeft weer andere problemen.
Als ik in Atahualpa Theme Options – Style Forms – Form fields: Style dit regeltje toevoeg: “height: 11px;”, wordt de menubalk weer mooi. Maar als ik dan een formulier aan een pagina toevoeg met een meerregelig invulveld krijgt dat invulveld nog maar één regeltje van 11 px.
Daarom is dat toch geen goede oplossing.

Kan iemand mij helpen, heeft iemand een idee?

Dank, Laura